ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  Aurus Komendant ကို ရှင်းလင်းခြင်း။

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထုတ်လုပ်သူ Aurus Komendant သည် သူ့အတွက် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Aurus Komendant ၏စီးနင်းမှုအမြင့်မှာ 230 မီလီမီတာဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများအတွက် spacers များ၏အကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကား၏ရှင်းလင်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။...

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  Changan CS55 Plus အား ရှင်းလင်းခြင်း။

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထုတ်လုပ်သူ Changan CS55 Plus သည် သူ့အတွက် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Changan CS55 Plus ၏စီးနင်းမှုအမြင့်မှာ 190 mm ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး၏ 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက spacers များအကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကားကိုမဆိုရှင်းလင်းနိုင်သည် ...

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  Volvo 850 ရှင်းလင်းခြင်း။

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော် Volvo 850 ထုတ်လုပ်သူသည် သူ့အတွက် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Volvo 850 ၏ အမြင့်မှာ 150mm ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများအတွက် spacers များ၏အကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကား၏ရှင်းလင်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။...

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  Volvo 480 ရှင်းလင်းခြင်း။

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော် Volvo 480 ထုတ်လုပ်သူသည် သူ့အတွက် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Volvo 480 ၏ အမြင့်မှာ 160mm ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများအတွက် spacers များ၏အကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကား၏ရှင်းလင်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။...

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  Volvo 345 ရှင်းလင်းခြင်း။

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော် Volvo 345 ထုတ်လုပ်သူသည် သူ့အတွက် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Volvo 345 ၏ အမြင့်မှာ 160 mm ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများအတွက် spacers များ၏အကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကား၏ရှင်းလင်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။...

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  Volvo 343 ရှင်းလင်းခြင်း။

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော် Volvo 343 ထုတ်လုပ်သူသည် သူ့အတွက် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Volvo 343 ၏ အမြင့်မှာ 160 mm ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများအတွက် spacers များ၏အကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကား၏ရှင်းလင်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။...

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  Volvo 340 ရှင်းလင်းခြင်း။

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော် Volvo 340 ထုတ်လုပ်သူသည် သူ့အတွက် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Volvo 340 ၏ အမြင့်မှာ 160mm ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများအတွက် spacers များ၏အကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကား၏ရှင်းလင်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။...

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  Porsche 356 ကင်းရှင်းခြင်း။

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း Porsche 356 ၏ထုတ်လုပ်သူသည် သူ့အတွက် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Porsche 356 ၏ စီးနင်းမှု အမြင့်မှာ 175 mm ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများအတွက် spacers များ၏အကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကား၏ရှင်းလင်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။...

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  Mercedes EQS SUV ကားရှင်းလင်းခြင်း။

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော် Mercedes-Benz EQS SUV ၏ထုတ်လုပ်သူသည် သူ့အတွက် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Mercedes EQS SUV ၏ စီးနင်းမှု အမြင့်မှာ 178 mm ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက spacers များအကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကား၏ရှင်းလင်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး Mercedes EQB

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ထုတ်လုပ်သူ Mercedes-Benz EQB သည် သူ့အတွက် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Mercedes EQB ၏ စီးနင်းမှု အမြင့်မှာ 154 mm ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများအတွက် spacers များ၏အကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကား၏ရှင်းလင်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။...

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  Kia K7 ရှင်းလင်းခြင်း။

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော် Kia K7 ၏ထုတ်လုပ်သူသည် သူ့အတွက် သင့်လျော်သည်နှင့်အမျှ ရှင်းလင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Kia K7 ၏ အမြင့်မှာ 140 mm ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများအတွက် spacers များ၏အကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကား၏ရှင်းလင်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။...

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  Jeep Wagonier ရှင်းလင်းခြင်း။

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ Jeep Wagoneer ထုတ်လုပ်သူသည် သူ့အတွက် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Jeep Wagonier ၏ စီးနင်းမှု အမြင့်မှာ 210 mm ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများအတွက် spacers များ၏အကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကား၏ရှင်းလင်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။...

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  Jeep Grand Wagonier ရှင်းလင်းခြင်း။

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ Jeep Grand Wagoneer ၏ထုတ်လုပ်သူသည်သူ့အတွက်သင့်လျော်သည်နှင့်အမျှရှင်းလင်းမှုကိုတိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Jeep Grand Wagonier ၏ စီးနင်းမှု အမြင့်မှာ 210mm ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက spacers များအကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကား၏ရှင်းလင်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  Hyundai Aero Space ကို ရှင်းလင်းခြင်း။

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထုတ်လုပ်သူ Hyundai Aero Space သည် သူ့အတွက် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Hyundai Aero Space ၏ စီးနင်းမှု အမြင့်မှာ 190 mm ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက spacers များအကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကား၏ရှင်းလင်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  Hyundai Aero Queen မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထုတ်လုပ်သူ Hyundai Aero Queen သည် သူ့အတွက် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Hyundai Aero Queen ၏ အမြင့်မှာ 190 mm ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက spacers များအကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကား၏ရှင်းလင်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။

 • ရှင်းလင်းရေး
  ယာဉ်ရှင်းလင်းရေး

  Chevrolet Grove ကိုရှင်းလင်းခြင်း။

  Ground clearance သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အနိမ့်ဆုံးနေရာမှ မြေပြင်သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထုတ်လုပ်သူ Chevrolet Groove သည် သူ့အတွက် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဂျင်ဆီဒယ်အိုး သို့မဟုတ် မာဖလာမှ ကတ္တရာသို့ အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသည့် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးထက် နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကားဝယ်သူများသည် ရှင်းလင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ကားပါကင်မှ လမ်းဆုံအထိ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။ Chevrolet Grove ၏ အမြင့်မှာ 157 mm ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် ပြန်လာသည့်အခါ သတိထားပါ- တင်ဆောင်ထားသောကားသည် မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး 2-3 စင်တီမီတာ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိပါက ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများအတွက် spacers များ၏အကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကား၏ရှင်းလင်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။...