၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Aurus Komendant ဖြင့် 100 သို့ အရှိန်မြှင့်ခြင်း။

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ အရှိန်မြှင့်ချိန် 100 km/h Aurus Komendant - 6.5 စက္ကန့်။ Aurus Komendant 100၊ jeep/suv 2022 တံခါး၊ 5 မျိုးဆက်၊ EMP-1 4124 –…

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Volvo 100 တွင် 850 သို့ အရှိန်မြှင့်ပါ။

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ Acceleration time 100 km/h Volvo 850 - 6.9 မှ 11.7 စက္ကန့်။ Volvo 100 restyling 850၊ station wagon၊ 1993st generation 1 တွင် 08.1993 သို့အရှိန်မြှင့်ခြင်း...

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Volvo 100 တွင် 480 သို့ အရှိန်မြှင့်ပါ။

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ Acceleration time 100 km/h Volvo 480 - 8.5 မှ 10.9 စက္ကန့်။ Volvo 100 480nd restyling 2 တွင် 1994 အထိအရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ hatchback 3 ပေါက်၊ ...

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Volvo 100 တွင် 340 သို့ အရှိန်မြှင့်ပါ။

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ Acceleration time 100 km/h Volvo 340 - 17.3 မှ 20 စက္ကန့်။ Volvo 100 340၊ ဆီဒင်၊ 1982st မျိုးဆက် 1 –…

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Renault R100 တွင် 9 သို့ အရှိန်မြှင့်သည်။

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ အရှိန်မြှင့်ချိန် 100 km/h Renault R9 - 12.8 မှ 13.1 စက္ကန့်။ Renault R100 9rd restyling 3၊ ဆီဒင်၊ ပထမမျိုးဆက်၊ ...

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Porsche 100 တွင် 356 သို့ အရှိန်မြှင့်ခြင်း။

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ အရှိန်မြှင့်ချိန် 100 km/h Porsche 356 - 8.9 မှ 14.6 စက္ကန့်။ Porsche 100 356၊ အဖွင့်ကိုယ်ထည်၊ 1963th မျိုးဆက်၊ C၊...

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Mercedes-Benz EQS SUV တွင် 100 အရှိန်မြှင့်ခြင်း။

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ Acceleration time 100 km/h Mercedes-Benz EQS SUV - 4.6 မှ 6.7 စက္ကန့်။ Mercedes-Benz EQS SUV 100၊ jeep/suv တံခါး ၅ပေါက်၊...

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Mercedes-Benz EQE တွင် 100 သို့ အရှိန်မြှင့်ခြင်း။

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ အရှိန်မြှင့်ချိန် 100 km/h Mercedes-Benz EQE - 3.5 မှ 7.3 စက္ကန့်။ Mercedes-Benz EQE 100၊ ဆီဒင်၊ 2021st မျိုးဆက်၊ V1 295 တွင် 09.2021 အရှိန်မြှင့်ရန်...

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Mercedes-Benz EQB တွင် 100 သို့ အရှိန်မြှင့်ခြင်း။

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ Acceleration time 100 km/h Mercedes-Benz EQB - 6.2 မှ 8.9 စက္ကန့်။ Mercedes-Benz EQB 100၊ jeep/suv 2021 doors၊ 5 generation၊...

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Geely Tugella FY100 တွင် 11 သို့ အရှိန်မြှင့်ခြင်း။

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ အရှိန်မြှင့်ချိန် 100 km/h Geely Tugella FY11 - 6.9 စက္ကန့်။ Geely Tugella FY100 restyling 11၊ jeep/suv 2022 doors၊ 5 generation...

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Bentley Turbo R တွင် 100 အရှိန်မြှင့်ခြင်း။

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ Acceleration time 100 km/h Bentley Turbo R - 5.9 မှ 7.8 စက္ကန့်။ Bentley Turbo R 100nd restyling 2 တွင် 1997 အရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ ဆီဒင်...

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Bentley Eight တွင် 100 သို့အရှိန်မြှင့်ပါ။

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ အရှိန်မြှင့်ချိန် 100 km/h Bentley Eight - 10.4 မှ 11.3 စက္ကန့်။ Bentley Eight restyling 100 တွင် 1988 အရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ ဆီဒင်၊ 1st မျိုးဆက် 07.1988...

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Bentley Continental တွင် အရှိန် 100 အထိ

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ Acceleration time to 100 km/h Bentley Continental - 10.4 မှ 11.8 စက္ကန့်။ Bentley Continental 100၊ အဖွင့်ကိုယ်ထည်၊ 1984st မျိုးဆက် 1 တွင် 07.1984 သို့အရှိန်မြှင့်ခြင်း...

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Bentley Brooklands တွင် 100 အရှိန်မြှင့်ခြင်း။

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ အရှိန်မြှင့်ချိန် 100 km/h Bentley Brooklands - 5.2 မှ 10.5 စက္ကန့်။ Bentley Brooklands 100 Coupe 2007nd Generation 2 တွင် အရှိန် 03.2007 သို့ ...

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Bentley Azure တွင် 100 သို့ overclock လုပ်ပါ။

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ အရှိန် 100 km/h Bentley Azure - 5.4 မှ 6.6 စက္ကန့်။ Bentley Azure 100၊ အဖွင့်ကိုယ်ထည်၊ 2006nd မျိုးဆက် 2 အတွက် အရှိန် 04.2006 သို့ ...

 • ၁၀၀ ကီလိုမီတာ / h အထိအရှိန်

  Chery Tiggo 100 Pro အတွက် 4 သို့ overclocking လုပ်ခြင်း။

  ရာဂဏန်းအထိ အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် ကား၏ ပါဝါ၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မြင်းကောင်ရေနှင့် torque မတူဘဲ 100 km/h ဆီသို့ အရှိန်မြှင့်ချိန်သည် အမှန်တကယ် "ခံစား" နိုင်သည်။ ကားအများစုသည် သုညမှ ရာဂဏန်းအထိ 10-14 စက္ကန့်အတွင်း အရှိန်တက်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများပါရှိသော ပြိုင်ကားနှင့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကားများသည် 100 စက္ကန့် သို့မဟုတ် 10 စက္ကန့်အတွင်း 4 km/h အရှိန်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားဒါဇင်အနည်းငယ်မျှသာ သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကို ၄ စက္ကန့်အောက်သာ ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုကားအရေအတွက်သည် စက္ကန့် 20 အတွင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရာနှင့်ချီအထိ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ Acceleration time 100 km/h Chery Tiggo 4 Pro - 9.7 မှ 14.6 စက္ကန့်။ Chery Tiggo 100 Pro 4၊ jeep/suv အတွက် အရှိန် 2021 သို့...