လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

ထုတ်လုပ်သူနှင့် မော်ဒယ်အလိုက် ကားများ၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် မော်ဒယ်အားလုံး၏ စားသုံးမှု။

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  လောင်စာသုံးစွဲမှု Aurus Komendant

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆီစားသုံးမှု Aurus Komendant သည် ကီလိုမီတာ 100 လျှင် 18.5 လီတာဖြစ်သည်။ Aurus Komendant ကို အောက်ပါလောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်- ပရီမီယံဓာတ်ဆီ (AI-100)။ ဆီစားသုံးမှု Aurus Komendant 98၊ jeep/suv 2022 ပေါက်၊ ပထမမျိုးဆက်၊ EMP-5 1 - လက်ရှိ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ဆီစားသုံးမှု၊ l/4124 ကီလိုမီတာ အသုံးပြုသော စက်သုံးဆီ 09.2022 l၊ 100 hp၊ ဓာတ်ဆီ၊ အော်တိုဂီယာ၊ လေးဘီးယက် (4.4WD)၊ ဟိုက်ဘရစ် 598 Petrol Premium (AI-4)

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  ဆီစားသုံးမှု Volvo 480

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Volvo 100 ၏ ဆီစားနှုန်းမှာ ကီလိုမီတာ 480 လျှင် 7.6 နှင့် 8.5 လီတာကြားဖြစ်သည်။ Volvo 100 ကို အောက်ဖော်ပြပါ လောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်- ပုံမှန်ဓာတ်ဆီ (AI-480, AI-92), AI-95 ဓာတ်ဆီ။ ဆီစားသုံးမှု Volvo 92 480nd restyling 2၊ hatchback 1994 doors၊ 3st generation 1 – 05.1994 Modification ဆီစားသုံးမှု၊ l/09.1995 km စက်သုံးဆီ 100 l၊ 2.0 hp၊ ဓာတ်ဆီ၊ အော်တိုဂီယာ၊ ရှေ့...

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု Porsche 356

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Porsche 100 ၏ ဆီစားနှုန်းမှာ ကီလိုမီတာ 356 တွင် 8 မှ 12 လီတာကြားရှိသည်။ Porsche 100 ကို အောက်ဖော်ပြပါ လောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ရနိုင်သည်- Gasoline။ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု Porsche 356 restyling 356၊ အဖွင့်ကိုယ်ထည်၊ 1957nd မျိုးဆက်၊ A, T2 2 - 01.1957 ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ဆီစားသုံးမှု၊ l/10.1959 ကီလိုမီတာ အသုံးပြုသော ဆီစားနှုန်း 100 l၊ 1.3 hp၊ ဓာတ်ဆီ၊ manual ဂီယာ၊ နောက်ဘီးယက် (RR) 60 ၃… ဓာတ်ဆီ

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  ဆီစားသုံးမှု Kia K7

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Kia K100 ၏ ဆီစားနှုန်းမှာ ကီလိုမီတာ 7 လျှင် 6.1 မှ 13.7 လီတာအထိဖြစ်သည်။ Kia K100 ကို အောက်ဖော်ပြပါ လောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်- ဒီဇယ်လောင်စာ၊ ဓာတ်ဆီ AI-7၊ ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်ဓာတ်ငွေ့။ ဆီစားသုံးမှု Kia K95 restyling 7၊ ဆီဒင်၊ 2019nd မျိုးဆက်၊ YG 2 – 06.2019 ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ဆီစားသုံးမှု၊ l/04.2021 km စက်သုံးဆီ 100 l၊ 2.4 hp၊ ဓာတ်ဆီ၊ အော်တိုဂီယာ၊ ရှေ့ဘီးယက်၊ ဟိုက်ဘရစ်...

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  လောင်စာဆီစားသုံးမှု Jeep Wagoner

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Jeep Wagonier ၏ ဆီစားနှုန်းမှာ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် ၁၄.၇ နှင့် ၁၅.၇ လီတာကြားရှိသည်။ Jeep Wagoneer သည် အောက်ပါလောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ရနိုင်သည်- ဓာတ်ဆီ။ ဆီစားသုံးမှု Jeep Wagoneer 100၊ jeep/suv 14.7 ပေါက်၊ တတိယမျိုးဆက်၊ WS 15.7 – လက်ရှိ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ဆီစားသုံးမှု, l/100 km ဆီသုံး 2021 l, 5 မြင်းကောင်ရေ, ဓာတ်ဆီ, အော်တိုဂီယာ, နောက်ဘီးယက် (FR) 3 Gasoline 03.2021 l, ...

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  လောင်စာဆီစားသုံးမှု Jeep Grand Wagonier

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Jeep Grand Wagonier ၏ ဆီစားနှုန်းမှာ ကီလိုမီတာ 100 လျှင် 15.7 လီတာဖြစ်သည်။ Jeep Grand Wagoneer သည် အောက်ပါလောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ရနိုင်သည်- Gasoline။ ဆီစားသုံးမှု Jeep Grand Wagoneer 100 jeep/suv 2021 doors 5th generation 4 – လက်ရှိ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ဆီစားသုံးမှု, l/03.2021 km စက်သုံးဆီ 100 l, 6.4 hp, ဓာတ်ဆီ, အော်တိုဂီယာ, လေးဘီးယက် (471WD) 4 Gasoline 15,7 l, 3.0...

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  ဆီစားသုံးမှု Hyundai AeroSpace

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Hyundai Aero Space ၏ ဆီစားနှုန်းမှာ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် ၃၄ လီတာဖြစ်သည်။ Hyundai Aero Space ကို အောက်ဖော်ပြပါ လောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ရနိုင်သည်- ဒီဇယ်လောင်စာ။ ဆီစားသုံးမှု Hyundai Aero Space 100၊ ဘတ်စ်ကား၊ 34nd မျိုးဆက်၊ MS100 1995 – 2 ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ဆီစားသုံးမှု၊ l/8 ကီလိုမီတာ စက်သုံးဆီ 07.1995 l၊ 01.2010 hp၊ ဒီဇယ်၊ manual ဂီယာ၊ နောက်ဘီးယက် (FR) 100 ဒီဇယ်ဆီ l/12.9 .

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  Chevrolet Grove ဆီစားသုံးမှု

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Chevrolet Grove ဆီစားနှုန်းမှာ ကီလိုမီတာ 100 လျှင် 6.6 လီတာဖြစ်သည်။ Chevrolet Groove သည် အောက်ပါလောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ရနိုင်သည်- Gasoline AI-100။ လောင်စာဆီစားသုံးမှု Chevrolet Groove 95 Jeep/Suv 2020D 5st Gen 1 - လက်ရှိ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ဆီစားသုံးမှု၊ l/03.2020 ကီလိုမီတာ အသုံးပြုသော ဆီစား 100 l၊ 1.5 hp၊ ဓာတ်ဆီ၊ CVT၊ ရှေ့ဘီးယက် 110 Gasoline AI-6,6

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  ဆီစားသုံးမှု Bentley Turbo R

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Bentley Turbo R ဆီစားနှုန်းမှာ 100 မှ 18.1 လီတာဖြစ်ပြီး 21.4 ကီလိုမီတာတွင်ဖြစ်သည်။ Bentley Turbo R ကို အောက်ဖော်ပြပါ လောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ရနိုင်သည်- Gasoline။ ဆီစားသုံးမှု Bentley Turbo R 100nd restyling 2၊ ဆီဒင်၊ 1997st မျိုးဆက် 1 - 08.1997 ပြုပြင်မွမ်းမံမှု ဆီစားသုံးမှု၊ l/10.1998 ကီလိုမီတာ အသုံးပြုသော ဆီစားနှုန်း 100 l၊ 6.8 မြင်းကောင်ရေ၊ ဓာတ်ဆီ၊ အော်တိုဂီယာ၊ နောက်ဘီးယက် (FR) 404 Gasoline

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  Bentley Eight သည် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Bentley Eight သည် ကီလိုမီတာ 100 လျှင် 18.9 မှ 23.5 လီတာအထိ လောင်စာဆီစားသုံးမှုရှိပါသည်။ Bentley Eight ကို အောက်ဖော်ပြပါ လောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ရနိုင်သည်- Gasoline။ ဆီစားသုံးမှု Bentley Eight restyling 100၊ ဆီဒင်၊ 1988st မျိုးဆက် 1 - 07.1988 ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ဆီစားသုံးမှု, l/01.1993 km ဆီစားသုံးသော 100 l, 6.8 hp, ဓာတ်ဆီ, အော်တိုဂီယာ, နောက်ဘီးယက် (FR) 221 Gasoline 19,6 l၊

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  ဆီစားသုံးမှု Bentley Continental

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Bentley Continental ဆီစားသုံးမှုသည် ကီလိုမီတာ 100 လျှင် 17.2 မှ 19.7 လီတာအထိဖြစ်သည်။ Bentley Continental သည် အောက်ပါလောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ရနိုင်သည်- Gasoline။ ဆီစားသုံးမှု Bentley Continental 100၊ အဖွင့်ကိုယ်ထည်၊ 1984st မျိုးဆက် 1 - 07.1984 ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ဆီစားသုံးမှု, l/07.1995 km ဆီစားသုံးသော 100 l, 6.8 hp, ဓာတ်ဆီ, အော်တိုဂီယာ, နောက်ဘီးယက် (FR) 221 Gasoline 17,2 l,…

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  Bentley Brooklands လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Bentley Brooklands ဆီစားနှုန်းမှာ ကီလိုမီတာ 100 လျှင် 16.8 မှ 21.4 လီတာ။ Bentley Brooklands သည် အောက်ပါလောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ရနိုင်သည်- Gasoline။ ဆီစားသုံးမှု Bentley Brooklands 100 Coupe 2007nd Generation 2 – 03.2007 ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ဆီစားသုံးမှု, l/05.2011 km လောင်စာဆီ အသုံးပြုထားသော 100 L, 6.8 HP, ဓာတ်ဆီ, အလိုအလျောက်, နောက်ဘီးယက် (FR) 537 လောင်စာဆီ သုံးစွဲမှု Brookland…

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  Bentley Azur လောင်စာသုံးစွဲမှု

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Bentley Azur ဆီစားသုံးမှုသည် ကီလိုမီတာ 100 လျှင် 17.8 မှ 19.5 လီတာအထိဖြစ်သည်။ Bentley Azure ကို အောက်ဖော်ပြပါ လောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ရနိုင်သည်- Gasoline။ ဆီစားသုံးမှု Bentley Azure 100၊ အဖွင့်ကိုယ်ထည်၊ 2006nd မျိုးဆက် 2 - 04.2006 ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ဆီစားသုံးမှု, l/08.2010 km ဆီစားသုံးသော 100 l, 6.8 hp, ဓာတ်ဆီ, အော်တိုဂီယာ, နောက်ဘီးယက် (FR) 507 Gasoline 19,5 l,…

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  ဆီစားသုံးမှု Audi Q2

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Audi Q100 ၏ ဆီစားနှုန်းမှာ ကီလိုမီတာ 2 လျှင် 5.1 နှင့် 6.3 လီတာကြားရှိသည်။ Audi Q100 ကို အောက်ပါလောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်- ပရီမီယံဓာတ်ဆီ (AI-2), ဒီဇယ်လောင်စာ။ ဆီစားသုံးမှု Audi Q98 restyling 2၊ jeep/suv 2021 ပေါက်၊ 5st မျိုးဆက် 1 – လက်ရှိ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ဆီစားသုံးမှု l/05.2021 km Used fuel 100 l, 2.0 hp, diesel, robot, front-wheel drive 150...

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  ဆီစားသုံးမှု Volkswagen Lupo

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Volkswagen Lupo ၏ ဆီစားသုံးမှုသည် ကီလိုမီတာ 100 လျှင် 3 မှ 7.3 လီတာအထိဖြစ်သည်။ Volkswagen Lupo ကို အောက်ဖော်ပြပါ လောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်- Gasoline AI-100, Diesel fuel, Gasoline AI-95. ဆီစားသုံးမှု Volkswagen Lupo 98၊ တံခါး 1998ပေါက် hatchback၊ 3 မျိုးဆက်၊ 1L 6 – 05.1998 ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ဆီစားသုံးမှု၊ l/07.2005 km ဆီစားနှုန်း 100 l၊ 1.2 hp၊ ဒီဇယ်၊ အော်တိုဂီယာ၊ ရှေ့ဘီးယက်...

 • လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု
  လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု

  ဆီစားသုံးမှု KAvZ 4235

  သူ့ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ကားသမားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါသော အမှတ်အသားမှာ တစ်ရာလျှင် ၁၀ လီတာ၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ဆယ်လီတာထက်နည်းပါက၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပြီး ပိုမြင့်ပါက ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုမီတာ 10 လျှင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု 6 လီတာခန့်ကို စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ 100 ၏ ဆီစားနှုန်းမှာ ကီလိုမီတာ 4235 လျှင် 16.3 လီတာဖြစ်သည်။ 100 ကို အောက်ဖော်ပြပါ လောင်စာအမျိုးအစားများဖြင့် ရနိုင်သည်- ဒီဇယ်လောင်စာ။ စက်သုံးဆီသုံးစွဲမှု 4235 4235 ဘတ်စ်ကား 2007st generation 1 - လက်ရှိ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ဆီစားသုံးမှု၊ l/01.2007 ကီလိုမီတာ အသုံးပြုသော ဆီ 100 l၊ 3.9 hp၊ ဒီဇယ်၊ manual ဂီယာ၊ နောက်ဘီးယက် (RR) 148 ဒီဇယ်ဆီ